PAPY BITUMICZNE

Pokrycia dachowe w trakcie eksploatacji podlegają skutkom działania wielu niekorzystnych czynników środowiska zewnętrznego.
Zmiany temperatury powodują deformacje zarówno w warstwie wierzchniej jak i w warstwie podkładowej. Odporność na tego typu deformacje jest najważniejszą cechą pokrycia dachowego, zależną od składu masy bitumicznej użytej do produkcji papy.

PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPY PODKŁADOWE

PAPY SPECJALNE

PAPY OKSYDOWANE

PAPY TRADYCYJNE

PAROIZOLACJE