Gonty bitumiczne Katepal to nowoczesne, trwałe, estetyczne, samoprzylepne i łatwe w układaniu pokrycie dachowe. Wykonane z włókna szklanego, impregnowanego, pokrytego masą bitumiczną i posypką mineralną lub ceramiczną w różnych kolorach. Płaszczyzna spodnia jest samoprzylepna, modyfikowana elastomerem SBS. Dzięki tej właśnie elastycznej spoinie między gontami, dach jako całość wykazuje niezwykłą odporność na procesy starzeniowe, jest bardzo trwały.
Produkujemy głównie materiały w zwojach, gonty bitumiczne, substancje do powlekania oraz paczkowany bitum na elastomerowym bitumicznym podłożu SBS. Nasze wyroby mają oznakowanie CE zgodne z zharmonizowanymi europejskimi standardami. Produkty Katepal posiadają też certyfikat VTT (fiński państwowy instytut badawczy), odpowiadający klasyfikacji wymaganej przez Kattoliitto (związek dekarzy), są również zatwierdzone przez państwowy zarząd dróg Tiehallinto oraz przez liczne kraje, do których eksportujemy. Katepal Oy przestrzega systemu jakości objętego certyfikatem ISO-9001. W każdej naszej działalności bierzemy pod uwagę ochronę środowiska. Ciągły rozwój produkcji Katepalu Oy ma na celu zwiększenie długotrwałości pokryć dachowych oraz uproszczenie ich użycia. Z tradycyjnej „papy dachowej” powstały nowoczesne elastomerowe gonty bitumiczne i płyty dachowe, łatwe do montowania, piękne dla oka i długotrwałe.

Gonty bitumiczne rocky

Gonty bitumiczne sześciokąt cieniowane

Gonty bitumiczne sześciokąt gładkie

Gonty bitumiczne sześciokąt Jazzy